سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد بهمن پور – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
سعید حشمتی منش – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله اثرات افزودن عناصر نایوبیوم و سیلیسیم بر ریزساختار آلیاژ بین فلزی TiAl (آلیاژ گاما ) مورد مطالعه قرار گرفته است . سیلیسیم با تشکیل ترکیب سخت تیتانیوم سیلیساید حاصل از واکنش های یوتکتیک در ضمن انجماد، ساختاری میکروکامپوزیتی و پایدار در زمینه آلیاژ به دست داده است . انجام عملیات حرارتی به منظور همگن سازی ترکیب آلیاژ و حذف اثرات جدایش در آن و نیز عملیات حرارتی بعدی در بالای د مای تبدیل فاز آلفا و بررسی تحولات ساختاری در آلیاژ با تغییر در سرعت تبرید و با توجه به حضور نایوبیوم در ترکیب آن، در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل گرفته است.