سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام بلمکی – درس گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
احمد براتی – مدرس گروه محیط زیست مجتمع آموزش عالی ملایر
احسان هادیپور – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

چکیده:

پرندگان دریایی به عنوان بخشی از بوم سازندگان آبی، نقش قابل توجهی در چرخه های اکولوژیک و زیستی این محیط ها دارند. لذا بررسی وضعیت پرندگان دریایی و روند تغیرات تنوع گونه ای و جمعیت این ارگانیسم ها .جایگاه ویژه ای درمدیریت بوم سازگانهای دریایی دارد. با توجه به این مهم، تحقیق حاضر به منظور شناحت علمی وضعیت سین اکولوژیک و دموگرافیک پرندگان دریایی خزر و با هدفتکمیل مطالعات پایه در خصوص شرایط زیستی گونه های جانوری زیست بوم آسیب پذیر دریای خزر و به صورت موردی در استان گیلان انجام پذیرفته است. بر حسب شرایط محیطی و زیستی اکوسیستم های آبی در سالهای ختلف جعمیت پرندگان دریایی نوسان نشان می دهد. حداکثر جمعیت شمارش شده در سال ۱۳۸۰ و متعلق به تیره Laridae بوده ودر سال ۱۳۷۲کمترین تعداد را داشته است. همچنین ۲ گونه پرنده دریایی Phalacrocorax pygmeus و Pelecanus crispus جزء تاکسون های در خطرانقراض جهانی و فهرست سرخ IUCN بوده که در سواحل جنوبی خزر ازجمعیت نسبتاً قابل قبولی برخوردار بوده اند.