سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا صفاریان – دانشجوی دکترا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی
محمدحسین حامدی – استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک.
مهرزاد شمس – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانی

چکیده:

جریان سیال غیرنیوتنی در یک حوضچه ثانویهی تصفیه فاضلاب بصورت عددی حل می گردد . حوضچه مورد استفاده یک حوضچه ن سبتا کم عمق، دارای شیب کف و فاقد مکانیزم جاروب لجن می باشد . جریان بصورت دوبعدی، تقارن محوری و با استفاده از مدل آشفتگی مرسوم k −ε حل می گردد. جریان بصورت تک فاز و همراه با گرادیان غلظت و لزجت حل می گردد. پنج مدل مختلف سرعت سقوط سیال و چهار مدل مختلف سیال غیرنیوتنی درکد عددی لحاظ می گردند. پروفیل غلظت حاصل از این مدل ها ارائه شده نتایج مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. نتایج حاصله نشان می دهند که حل عددی به شدت به تابع سرعت سقوط ذرات و مدل سیال غیرنیوتنی وابسته است.