سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن فتحعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی

چکیده:

در حال حاضر ۷۰/۸ درصد سطح زمین را اقیانوسها و دریاها اشغال کرده است . یعنی خشکی های زمین ٣٠ درصد زمین را فراگرفته و علی رغم سهل الوصول بودن شناسایی خشکی ها هنوز هم نمی توان ادعا کرد که خشکی های زمین به طور کامل شناخته شده است . مکاﻧﻬایی وجود دارد که با تمام تکنولوژیهای موجود هنوز هم برای انسان ناشناخته مانده است . این ناشناخته ها در ﭘﻬنه آبی به علت گستره و هم به علت مشکلات دسترسی به آن دو چندان است. امروزه به کمک تکنولوژی های جدید و گردآوری اطلاعات از مناطق مختلف و در سطح وسیع، شناخت ما نسبت به محیط پیرامونمان افزایش یافته و انسان امروز با داشتن اطلاعات به روز و کامل، به گونه ای دیگر به آینده می نگرد. اما این عدم شناخت دقیق، خصوصاً در اقیانوسها و نقاط دور از دسترس همچنان باقی است و با استفاده از تصاویر ماهواره ای در طیف های مرئی و نامرئی بسیاری از خشکی ها شناخته شده است و حتی تعیین محل منابع معدنی به وسیله تصاویر ماهواره ای ممکن شده در ا ین مقاله سعی بر این است که نمونه هایی از این نوع امور اقدامات ارائه گردد . تا با استفاده مؤثر از آن شناخت سریع و به روز نسبت به ﭘﻬنه های آبی خصوصاً مناطق دور از دسترس حاصل گردد.