سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهنام فراهانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک (طراحی سازه و بدنه خودرو)

چکیده:

رشد تکنولوژی و پیشرفت تکنیکهای شبیه سازی کامپیوتری و بالا رفتن سطح توقع مشتریان در مورد کیفیت خودروها سبب گردیده است که توجه محققان به بهینه سازی رفتار دینامیکی خودرو جلب گردد. و با توجه به تاثیر سیستم تعلیق، ترمز و فرمان در رفتار دینامیکی خودرو، لازم استکه جهت طراحی و یا اصلاح سیستمهای مذکور روی این رفتار مطالعه صورت گیرد. در این فعالیت تغییرات صورت گرفته روی سیستم تعلیق خودروی سمند دوگانه سوزکه توسط شرکت ایران خودرو و انجام گرفته است مورد بررسی قرار می گیرد. مخزن گاز طبیعی بعنوان یک وزن افزوده در خودروی سمند دوگانه سوز در صندوق عقب قرار می گیرد اضافه وزن ذکر شده باعث بهم خوردن ترکیب جرمی و وزنی خودرو می گردد و از آنجا که سیستم تعلیق و ترمز خودروها از ای اضافه وزن متاثر می باشند، به تناسب این اضافه وزن و با در نظر گرفتن شرایط بحرانی می بایست در سیستم تعلیق و ترمز خودروهای دوگانه سوز تغییراتی حاصل گردد . تغییرات ایجاد شده روی پارامترها و مشخصه های تاثیر گذار بر رفتار دینامیکی خودروی سمند دوگانه سوز در ازای این وزن افزوده نسبت به مدل سمند پایه افزایش جرم فنر بندی شده، تغییر موقعیت مرکز ثقل، تغییر توزیع وزنی روی اکسلها و ارتفاع سواری جلو و عقب می باشد، که تمامی موارد ذکر شده دینامیک خودرو را در تسخوش تحول می نمایند . همچنین تغییرات روی سیستم تعلیق این خودرو بر مبنای تستها و شبیه سازیهای انجام شده مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری گردیده است. و برای این منظور از یک مدل ۱۰ درجه آزادی شامل: حرکت جانبی ، غلت، یاو ، حرکت بالا و پایین جرمهای غیر معلق و حرکت بالا و پایین جرم معلق استفاده شده است. و برای بیان رفتار پیچیده و غیر خطی از آخرین مدل پچکا کمک گرفته شده است و یک مانور مورد نظر در صنعت خودرورسازی مدل سازی و شبیه سازی شده و نتایجدر بخش پایانی این مقاله ارائه و مورد نقد قرار گرفته است.