سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحمن سیفی – استادیار
علیرضا صانعی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی گروه مکانیک

چکیده:

در فرایند شکل دهی ورقهای فلزی از طریق قالب کشش عمیق فنجانی شکل، تولید قطعه سالم و با کیفیتاز اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله قالب از جنس مواد کامپوزیت پلیمری و ورق از جنس آلومینیم وفولاد انتخاب گردیده است. نیروی ورقگیر بهینه و همچنین شعاع ماتریس مناسب مورد بررسی قرار گرفته است. مقدار تنش بر روی ماتریس و ورق در حالتهای مختلف تحلیل، و اشکال تولیدی ورق بدست آمده است. مقایسه ای بین نتایج در حالت بدون ورقگیر و با ورقگیر بصورت عددی و تجربی صورت گرفته است. روابط بین توزیع تنش ایجاد شده بر روی ماتریس و ورق با شعاع ماتریس و نیروی ورقگیر بدست آورده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق کمک شایانی به ساخت قالب در جهت انتخاب مناسب شعاع ماتریس و نیروی ورقگیر با توجه به توزیع تنش وارده به ماتریس و ورق میکند.