سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قدرت الله فتحی – دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالکریم بنی سعیدی – گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فرشاد ابراهیم پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی تاریخ سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته گیاهی بر صفات کمی و کیفی گیاه کلزا آزمایشی در سال زراعی ۱۳۷۸ در مزرعه تحقیقات مجتمع عالی آ»وزشی و پژوهشی کشاورزی رامین واقع در ۳۵ کیلومتری شمال شرقی اهواز اجرا گردید.