سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
فاطمه کاظمینی – اداره کل حفاظت محیط زیست همدان
بهروز عشقی ملایری – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
قربانعلی محمدپوررودپشتی – ، اداره کل اداره حفاظت محیط زیست همدان

چکیده:
خاک به عنوان یکی از منابع دیر تجدید شونده نقش مهمی در چرخه عناصر آلی و معدنی ایفا می کند و به عنوان یک محیط پویا، حیات موجودات را میسر می سازد و در صورت آلودگی به فلزات سنگین موجب انتقال مواد سمی به زنجیره غذایی گیاهان، انسان و سایر موجودات می شود. هدف از این تحقیق اندازه گیری تغییرات میزان برخی عناصر سنگین در خاک اطراف محل اکتشاف مواد معدنی می باشد. پس از نمونه برداری از خاک منطقه غلظت عناصر مورد نظر با روش حمام بنماری و با استفاده از دستگاه ICP ، اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که عناصر مس و کادمیوم با درجه آلودگی شدید، منگنز و روی با درجه آلودگی متوسط و سرب و کروم با درجه آلودگی اندک در خاک وجود دارند. لذا با توجه به وجود اراضی کشاورزی و دامپروری اطراف معدن، ارزیابی ،مدیریت و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت معدنی ضروری می باشد.