سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایوب کریمی جشنی – استادیار بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز
علی پورکریمی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

رودخانه قره آغاج از نزدیکیهای شیراز سرچشمه گرفته و پس از عبور از استانهای فارس و بوشهر با نام رودخانه مند به خلیج فارس می ریزد. این رودخانه یکی از منآبع اصلی تأمین آب کشاورزی، صنعتی و شرب منطقه می باشد که با احداث سدهای سلمان فارسی و کوار در آینده ازاهمیت بیشتری نیز برخوردار خواهد شد. دراین مقاله نتایج تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه شامل پارامترهای DO,TSS,BOD,EC نیترات، و کالیفرم مدفوعی که با انجام نمونه برداری در سال زراعی ۱۳۸۴-۱۳۸۵ از ۱۶ نقطه در طول ۳۲۳ کیلومتر از رودخانه بدست آمده است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است