سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پوریا نعیمی امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک
کاوه کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

حجم فضای کار یک نمونه پلتفرم استوارت (هگزاپاد) بیانگر حجم فضای قابل دسترسی یک پلتفرم است و افزایش این حجم هدف اساسی طراحی های جدید پلتفرم استوارت است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از سینماتیک معکوس به بررسی نقاط قابل دسترسی یک پلتفرم پرداخته و سپس حجم فضای قابل دسترسی از طریق محاسبات عددی محاسبه می گردد، در انتها نیز به بررسی تاثیر متغیرهای مختلف هندسی سیستم بر روی حجم فضای کار می پردازیم.