سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره طایفی – وزارت نیرو
همت قلی زاده – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
مریم خودی – وزارت نیرو

چکیده:

محدودیت منابع انرژی از موضوعاتی است که توجه سیاستگزاران بخش انرژی را به بهر ه برداری مفید از منابع انرژی معطوف داشته است. تجزیه شدت انرژی این امکان را فراهم می کند که اثر تغییرات ساختاری اقتصاد بر شدت انرژی را از ارتقا بهره وری در مصرف انرژی تمییز دهیم . انرژی برق به عنوان یکی از مهترین حاملهای انرژی به ویژه در بخش صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار است . در این ۱۳۷۳ به – مقاله تغییرات مصرف برق در دوره زمانی ۱۳۹۳ تفکیک برنامه های دوم توسعه تا پیش بینی برنامه پنجم توسعه بررسی می شود. نتایج مجزا سازی در زمینه تغییرات مصرف برق در کل صنعت نشان از وابستگی بسیار شدید رشد تولید صنعتی به این حامل دارد. از طرفی اثر ساختاری یا ترکیب تولیدات صنعتی ضعیف می باشد .همچنین تغییرات تناوبی اثر شدت خالص و منفی شدن آن خصوصا در پیش بینی برنامه پنجم نشاندهنده وجود پتانسیل صرفه جویی در مصرف برق در صنایع کشور و به طور عمده در زمینه های تعدیل قیمت برق و بهبود کارایی می باشد. اما نتایج مجزا سازی در زیر بخش های صنایع انرژی بر ، نشان دهنده آن است که به غیر از کد صنعتی ساخت محصولات شیمیایی در سایر صنایع انرژی بر ، اثر شدت خالص منفی است به عبارتی پتانسیل صرفه جویی در این صنایع وجود دارد. در زیر بخش ساخت مواد شیمیایی نیز پیش بینی می شود به دلیل بحث هدفمند سازی یارانه ها اثر شدت خالص در برنامه پنجم توسعه منفی شود.