سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی شقاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان
محمدهادی نظری فر – کارشناس آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان
رضوانه مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان
زهرا زواره ای مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان

چکیده:

توزیع نقطه ای ایستگاه های اندازه گیری بارش و تراکم نامناسب ایستگاه های هواشناسی و مکان یابی آنها ضرورت برآورد داده های بارش را درنقاط فاقد آمار معین و تعمیم آن را از حالت نقطه ای به منطقه ای فراهم می سازد و به این منظور روشهای متعددی از جمله روشهای زمین آماری وجود دارد. از آنجا که این روشها برای برآورد و تعمیم متغیر علاوه بر مقدار آن در ایستگاه اندازه گیری، رابطه آن را با مقدار و موقعیت متغیر در سایر ایستگاههای دیگر در نظر می گیرد ممکن است تاثیر مطلوبی در افزایش دقت داشته باشد. لذا در این تحقیق برای بررسی تغییرات منطقه ای بارش سالانه و ماهانه درحوزه کارون به کمک اطلاعات ۲۸ ایستگاه هواشناسی با دوره آماری ۲۸ ساله روشهای کریجینگ، کوکریجینگ با متغیر کمکی ارتفاع، میانگین متحرک وزنی با توانهای ۱ الی ۴ مورد بررسی قرار گرفته است و برای ارزیابی روشهای یاد شده از تکنیک اعتبار سنجی حذفی (CV) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش مناسب برای برآورد میانگین بارندگی ماهانه در کلیه ماههای سال روش کریجینگ است. همچنین برای برآورد بارندگی سالانه نیز روش کریجینگ دقت بیشتری را عاید می سازد.