سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی بابائی – کارشناس ارشد بخش اکولوژی منابع آبی، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، بندرانزلی
حجت خداپرست – مربی پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی و معاون تحقیقاتی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، بندرانزلی
علی عابدینی – کارشناس ارشد بخش اکولوژی منابع آبی، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، بندرانزلی
حسین صابری – کارشناس ارشد بخش اکولوژی منابع آبی، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، بندرانزلی

چکیده:

دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان دارای ذخایر با ارزش می باشد که از زمانهای قدیم جهت تامین غذا، ایجاد اشتغال و درآمد مورد توجه ساحل نشینان و دولتها قرار گرفته است. امروزه با توجه به کاهش شدید این ذخایر بخصوص ماهیان خاویاری و همچنین استخوانی بررسیهای زیادی برای شناخت عوامل ایجاد این معضل انجام گرفته است بر این مبنا مواد مغذی در آبهای کم عمق ساحلی (اعاق کمتر از تر۱۰) چهار ایستگاه مطالعاتی در محدوده سواحل استان گیلان آستارا، لیسار، بندر انزلی و سفید رود صورت پذیرفت. نمونه برداری بصورت فصلی بمدت یک سال (۱۳۷۸) در اعماق ۲ متری، ۵ متری۱۰ متری انجام گرفت و میزان غلظت مواد مغذی نیتریت، نیترات، یون آمونیوم، ارتو فسفات و فسفات کل ، سیلیس نیتروژن و کل و برخی از پارامترهای فیزیکی درجه حرارت، هدایت الکتریکی و شوری آب بر اساس روش آنالیز استاندارد امریکا تعین شد. نتایج حاصل نشان می دهد که میزان غلظتمواد مغذی در فصل پاییز دارای مقادیر بیشتری نسبت به فصول دیگر برخوردار بوده است. دامنه تغییرات غلظت یون آمونیوم بین ۷/۸۰ الی ۳ میکروگرم بر لیتر و غلظت نیتریت بین ۶ الی ۱ میکروگرم بر لیتر و نیترات بین ۳۷۹ الی ۸ میکروگرم بر لیتر مشاهده شده است غلظت ارتوفسفات بین ۵۰ الی ۶ میکروگرم بر لیتر و فسفات کل بین ۱۷۸ الی ۲۲ میکروگرم بر لیتر در نوسان بوده است. در این بررسی میزان مواد مغذی در ایستگاه ها و فصول مختلف مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.