سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریدون وفایی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا غریب رضا – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت از خاک و آبخیزداری
فخرالدین براخاصی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولیک دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نص

چکیده:

نواحی ساحلی به لحاظ قرارگیری در مرز دو محیط خشکی و دریایی، پر تحول ترین مناطق جهان محسوب می شوند. این نواحی که تعامل نیروهای محیط های خشکی و دریایی با یکدیگر در آن تاثیر دارند، متحمل تغییرات کوتاه و دراز مدت می شوند. برآیند این نیروها و پدیده های زمین شناسی، هیدرودینامیکی و اقلیمی سبب تغییر درموقعیت خطوط ساحلی شده و رژیم های سواحل پیشرونده و پسرونده نسبت به دریا را پدید می آورند. دراین مقاله سعی شده با بهره گیری از شیوه هایی چون GIS تغییرات عوارض ساحلی اعم از طبیعی و مصنوعی و نیز تغییرات در موقعیت خطوط ساحلی حوزه جگین واقع در استان هرمزگان مورد بررسی قرار گیرد. رودخانه جگین که سالانه میلیونها تن رسوب را به دریا تخلیه می کند، تغییراتی را در روند رسوبگذاری ناحیه ساحلی این حوزه ایجاد کرده است. طرح بررسی تغییرات این حوزه با استفاده از نر افزار ILWISف سه دوره فوق مورد بررسی و مناطق رسوبگذاری و فرسایشی حوزه فوق ارائه شده است. با توجه به اینکه دلتاهایی نظیر دلتای جگین دردریای عمان به چشم می خورد می توان پایداری و ریسک سازهای نظامی را در این دلتاها مورد ارزیابی قرار داد. بررسی چنین تغییراتی می تواند مبنای پیش بینی فعالیت های توسعه ای آینده باشد.