سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد تسکینی – عضو هیأت علمی -دانشگاه گیلان ، دانشکده فنی
اکبر خداپرست حقی – استاد – دانشگاه گیلان ، دانشکده فنی

چکیده:

در این مقاله ، یک صفحه مسطح پارچه ای مرطوب تحت تأثیر یک منبع گرمائی موضعی قرار گرفته و نحوه توزیع گرمای دینامیکی سطح آن تحت مطالعه قرار می گیرد . بمنظور بررسی نحوه توزیع گرمائی گذرا در سطح پارچه، برای نخستین بار از روش ترموگرافی فتوترمیک استفاده شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که با این روش می توان ضمن شناسایی عیوب ناشی از طراحی نامناسب خشک کن گرمائی ، سیستم انتقال انرژی گرمایی در آن را نیز بهبود بخشید .