سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی دهقانیان – دستیار پژوهشی گروه طراحی مهندسی –پژوهشکده هوا دریا – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی
کامبیز عالم پور – عضو هیات پژوهشی موسسه آموزشی و تحقیقاتی– پژوهشکده هوادریا- مجتمع دا

چکیده:

محاسبه نیروه ای پسا و ارزیابی آنها در شناورهای بالشتک هوایی ( Air Cushion Vehicle )که با استفاده ازهوای فشرده زیر بالشتکSkirt بر روی سطوح آبی – خاکی حرکت می نماید با استفاده از چندین روش مهندسی صورت می پذیرددر این مقاله محاسبات مربوط به نیروهای پسا در رابطه با یک هاورکرافت کلاس متوسط به صورت کامل و با استفاده از دو روش تخمینی Estimation و مفهومی (Interpretative صورت پذیرفته است و نتایج با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه گردیده است و با در نظر گرفتن تئوری حرکتی شناور نمودارهای پسا در سرعت های متفاوت رسم گردیده است