سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا محمدی سعداباد – دانشجوی کارشناسی ارشدخاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
مریم کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی. دانشکده علوم زمین. دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

محدوده‌ی مطالعاتی شهر فاروج واقع در دشت قوچان-شیروان در استان خراسان شمالی و دارای آب و هوای نیمه خشک و معتدل می‌باشد. در بررسی میزان هدایت الکتریکی و مقدار کلر چاه‌های این منطقه، داده‌های مربوط به ۲۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق که طی ۸ سال متوالی نمونه‌برداری شدند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سپس روند تغییرات EC و میزان کلر این چاه‌ها با گذشت زمان بررسی گردید. سیر صعودی میزان هدایت الکتریکی و کلر آب‌ها به ویژه در سالهای اخیر مرتبط با افزایش فعالیت‌های صنعتی و نیز تغییرات هواشناسی در منطقه شناخته شد که اثرات نامطلوبی را بر کیفیت بهره‌برداری آب در این دشت داشته است.