سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرضا سبوکی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی ، آموزشکده فنی وزارت نیرو، شیراز
عزت الله رئیسی – استاد بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به رخنمون گنبدهای نمکی در کناب سنگهای کربناتع کارستی یا آبرفت ها و اثر آنها در کاهش کیفیت آبهای زیر زمینی، مطالعه وبررسی خصوصیات هیدروژئولوژی و هیدروشیمیایی چشمه های موجود، ضروری به نظر می رسد. در مدت ۹ ماه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی سه چشمه شور گنبد نمکی سروستان (به وسعت ۶/۵ کیلومتر مربع) قبل، هنگام و بعد از بارندگی اندازه گیری و تغییرات هیدروشیمیایی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.