سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی حامدموسویان – مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
سمیرا امیدوار – مهندسی شیمی
سیدحسین نوعی – مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خشک کردن یکی از روشهای نگهداری مواد غذایی است . از این روش بخصوص برای افزایش زمان ماندگاری میوه ها و سبزیجاتی که دارای آب زیاد هستند استفاده می گردد ., زیرا آب مهمترین عامل در ایجاد فساد و رشد و فعا لیت متابولیکی میکروارگانیسم ها می باشد . در این مطالعه به بررسیتغییرات خواص پودرهای سیب زمینی تولید شده توسط توانهای مختلف مایکرو ویو پرداخته شده است. برای این منظور, تغییرات گرانروی با دما وتنش برشی , دمای ژلاتینه شدن و دانسیته این پودرهای سیب زمینی ارزیابی شدند. همچنین تصاویری که به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)از برشهای سیب زمینی خشک شده تهیه شده بود , مورد بررسی قرار گرفتند. در نتیجه آزمایشات مشخص گردید که پودرهای سیب زمینی تولید شده در توانهای بالای مایکرو ویو دارای گرانروی زیادتر, دمای ژلاتینه ش دن کمتر , گرانولهای نشاسته با اندازه بزرگتر و دیواره گرانولی باچروکیدگی کمتر می باشند