سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا فرخی – دانشجو کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس یارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
صالح ارشد – دانشجو دکترا سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

رودخانه ها و آبراهه ها سیستمی کاملا پویا هستند و موقعیت، شکل و دیگر مشخصه های مورفولوژیکی آنها به طور پیوسته در طی زمان در تغییر می باشد. به دلیل فرسایش کناری و جابجایی مرزهای رودخانه، هر ساله سطح زیادی از اراضی کشاورزی و نواحی مسکونی و تاسیسات ساحلی در معرض نابودی و تخریب قرار می گیرند. لذا بررسی پدیده مئاندری و جابجایی رودخانه ها ضروری به نظر می رسد. در تحقیق حاضر ابندا با کمک ۵ سری تصویر ماهواره ای مربوط به سالهای مختلف و استفاده از تکنیک سنجش از دور و انجام عملیاتی بر روی تصاویر، شرایط مناسب برای جداسازی مرز آب و خاک اعمال شد و با کمک GIS مرزهای جانبی و خط مرکزی رودخانه استخراج شد. سپس مشخصات هندسی پلان رودخانه محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که رودخانه استخراج شد، سپس مشخصات هندسی پلان رودخانه محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که رودخانه بیشتر از الگوی پیچانرود تبعیت می کند و سواحل رودخانه جابجایی زیادی نشان می دهند.