سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی رجب زاده – استادیاربخش علوم زمین دانشگاه شیراز
امین بیرانوندپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

تعداد ۷ اندیس معدنی منگنز که بطور پیوسته ا ی همراه با چرتهای رادیولاریتی می باشند در منطقه آباده طشک استان فارس مورد مطالعات تجزیه شیمیایی و کانی شناختی به روش شیمی تر ,XRF,ICP ، آنالیز XRDمطالعات ،میکروسکوپی قرار گرفته اند . نتایج بدست آمده نشانگر رسوب ترکیبات منگنز بصورت اکسیدهای بی شکل به همراه سیلیس در اثر فعالیت میکروارگانیسم ها و تغییرات محلی فیزیکوشیمیایی آب دریا بوده و سه سیمای سین ژنتیک، دیاژنتیک و اپی ژنتیک در توده های معدنی و چرتهای میزبان قابل تفکیک می باشند.کانیهای پسیلوملان و پیرولوزیت اولیه شاخص سیماهای سین ژنتیک، کانی براونیت کانی غالب سیمای دیاژنتیک و پیرولوزیت ثانویه،اروریت و رانشئیت کانیهای مرحله اپی ژنتیکی نهشته های منگنز می باشند. تغییرات پیوسته موجود در چرت های میزبان شامل تغییرات رنگ چرت، مقدار میکروفسیل های رادیولار، حضور رگچه های سیلیس جدایشی، ساختار های سنگ شناختی و تغییرات ژئوشیمیایی عناصر اصلی و فرعی قابل تشخیص می باشند. این تغییرات می تواند در پی جویی توده های معدنی مدفون منگنز مورد استفاده قرار گیرند.