سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا صالحی پور – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی این – سازمان زمین شناسی کشور – مدیریت زمین‌ شناسی دریایی
فلوریز خیری – کارشناسی ارشد زمین‌ شناسی – سازمان زمین شناسی کشور – مدیریت زمین‌ شناسی دریایی

چکیده:

تغییرات ژئومورفولوژیکی سواحل در منطقه ساحلی خلیج چابهار در محدوده جغرافیایی ۴۸ ۲۲ ۶۰ – ۴۰ ۳۸ ۶۰ طول شرقی و ۵۸ ۲۹ ۲۵-۵۶ ۱۵ ۲۵ ( تصویر شماره یک) عرض شمالی در پنج دوره زمانی مربوط به سال‌های ۱٬۳۳۶ و ۱٬۳۷۲ با استفاده از عکس‌های هوایی و ۱٬۳۶۶، ۱٬۳۸۰ و داده‌های ماهواره‌ای مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از تصاویر حاصل از آشکارسازی های داده‌های ماهواره‌ای مرز خشکی و آبی و تقویت خط ساحلی و نیز تکامل آن‌ها در دوره‌های زمانی گوناگون و تأثیر آن‌ها بر تالاب‌ها یه جزر و مدی دریچه‌های بهانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. با به‌کارگیری داده‌های ماهواره‌ای توانستیم جهت حرکت جریان‌های آبی و به طبع آن مسیر حرکت و جابه‌جایی ذرات معلق و نه م به دام افتادن آن‌ها را تعیین و نقش آن‌ها را بر تکامل اشکال ساحلی و تفسیر شان را بر روی تأسیسات ساحلی بررسی کنیم. محدوده گسترش و تغییرات تپه‌های ماسه‌ای و تغییرات بر درهای ساحلی در چهار دوره زمانی با یکدیگر مقایسه شد. با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های بربری‌های ساحلی و تپه‌های ماسه‌ای و محدوده گسترش آن توانستید محدوده گسترش بر بر‌های گذشته را در شمال خلیج چابهار تعیین نماییم. نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان دهنده تغییرات بسیار شدیدی در خلیج های دهانه ای و بربر هایی منطقه است. علاوه‌بر آن از طریق آشکار سازی‌های صورت گرفته بر روی تصویر ماهواره‌ای سال ۱٬۳۸۰ توانستی محل تشکیل بربرهای جدیدی را در منطقه کرانه دور OFFSHORE خلیج چابهار شناسایی نماییم که در صورت تحقق این امر در آینده می‌تواند تغییرات زیادی را در خلیج چابهار ایجاد نماید.