سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نادر جندقی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
معصومه باغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

سیل مانند سایر پدیده‌های هیدرولوژیکی یک پدیده استوکستیک می‌باشد که در هر زمان و مکان احتمال وقوع آن وجود داشته و تحت تاثیر عوامل مختلف اقلیمی، مشخصات فیزیکی حوزه‌‌ و دخالت‌های انسانی است. در تحقیق حاضر، به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی بر روی رژیم سیلابی حوزه، نقشه‌های کاربری اراضی آبخیز تقر‌تپه در دو دوره زمانی (سال ۴۹ و ۸۰) تهیه شد. سپس با فرض ثابت بودن سایر عوامل موثر در وقوع سیلاب به استثناء تغییرات کاربری، دبی‌های اوج سیلابی در دوره بازگشت‌های ۲ تا ۱۰۰ سال با استفاده از مدل تجربی استدلالی محاسبه شد. نتایج این بررسی نشان داد تغییرات کاربری اراضی از سال ۴۹ تا ۸۰ باعث افزایش تدریجی در مقدار دبی‌های سیلابی شده اما این تغییرات جزئی بوده و نمی‌تواند عامل اصلی تشدید خسارات و وقوع سیلاب‌های بسیار بزرگ باشد .