سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مسعود ترابی آزاد – گروه فیزیک دریا،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فرهنگ احمدی گیوی – گروه موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مجتبی عظام – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مریم خوشخو –

چکیده:

مطالعۀ پارامترهای میدانی همراه با دید و درک فیزیکی مسائل، در مسیر روشن کردن برخی از پدیده های فیزیک دریا بسیار مفید است. وقوف بر پارامترهای میدانی و تغییرات آب و هوایی از اصول پیشبینی مشخصات آبی و زیستگاه های طبیعی است.در این تحقیق، تغییرات برخی از پارامترهای فیزیکی آب جزیره قشم، از جمله دما وشوری،با استفاده از روش های آزمایشگاهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق میتواند بعنوان اطلاعات پایهای و اساسی جهت تعیین خصوصیات هیدرودینامیکی خوران (نظیر جریانها و گردش آب)، انجام هرگونه مطالعات زیست محیطی دریا، شیلاتی، مهندسی دریا، مسایل راهبردی و نظایر آنها مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی این مطالعه، شناخت و آگاهی یافتن از نحوه توزیع این پارامترها، رسم نمودارهای همبستگی، تحلیل آماری این پارامترها همراه با پارامترهای هواشناسی است. نتایج حاصل از این مطالعات نشان دادبیشتر شرایط محدو د شدن مدت زمان وزش باد و هم چنین پایداری آب(عدد بدون بعد ریچاردسون توده ای و رگرسیون) بر این منطقه حاکم است. با شروع فصل گرما ، با بوجود آمدن تغییرات دما در ستون آب ،لایهی گرماشیب (ترموکلاین ۱) مشاهده می شود. وجود لایهی گرماشیب در فصل تابستان متأثر از بالا بودن ظرفیت گرمایی آب و عدم نفوذ گرما در فصل زمستان به لایه- های زیرین است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون آماری رگرسیون چند متغیره، چگالی آب خوران بیشتر تابع تغییرات دمای آب تا میزان شوری آب است.همچنین تغییرات دمائی آب وهوا پایداری منطقه را تأیید می کند. روند تغییرات دما با عمق کاهش و تغییرات شوری نیز با عمق افزایش می یابد. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر گذاری تبادل آب با دریای عمان و شوری تنگه هرمز و تاثیر بیشتر تبخیر نسبت به بقیه عوامل موثر بر شوری در مناطق دیگر است