سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی پورکریمی – کارشناس ارشد مهندسی زیست – دانشگاه شیراز
ایوب کریمی جشنی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
ناصر طالب بیدختی – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

رودخانه قره آغاج بعنوان یکی از مهمترین رودخانه های استان فارس، منبع تامین آب کشاورزی و شرب منطقه می باشد که با احداث سدهای سلمان فارسی و کوار در اینده از اهمیت بیشترینیز برخوردارخواهد بود. در این مقاله نسبت به شبیه سازی کیفیت آب این رودخانه با استفاده ازنرم افزار QUAL2K اقدام شده است. با استفاده ازنتایج پارامترهای کیفی آب رودخانه و سایر اندازه گیریهای میدانی، مدل نرم افزاری QUAL2K کالیبره گردیده وپارامترهای کیفی آب رودخانه شامل دما ، Reaeration , DO , TSS, BOD , EC و دبی رودخانه شبیه سازی شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.