سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید محمد حسینی سبزواری – کارشناس ارشد آبشناسی شرکت مهندسی مشاور کوشا معدن
غلامحسین کرمی – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
سعید کریمی نسب – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد زارع – استادیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

آب زیرزمینی در محدوده معدن شماره ( ١) سنگ آهن گل گهر منشاء های متفاوتی را شامل می شود. از یک دیدگاه کلی می توان آن را به دو گروه تقسیم بندی نمود. گروه اول، آبهای سطحی در آبرفتها که املاح محلول آنها به طور نسبی پائین تر است. گروه دوم، آبهای در درزه ها و شکستگیهای سنگها که املاح محلول آنها بسیار بالا می باشد. به منظور مطالعه وضعیت جریان آب زیرزمینی در فاصله سالهای ١٣٨٣ الی ١٣٨٥ ، تعداد زیادی چاه پمپاژ در محدوده این معدن حفاری شده است و در این چاهها آزمایش پمپاژ با دبی ثابت و یا آزمایش افت پله ای انجام شده است. از آنجایی که این آزمایشها نسبتاً طولانی بوده و با گسترش مخروط افت، آب زیرزمینی از نقاط دورتر و عمیق تر لایه آبدار پمپاژ می شود. برای بررسی وضعیت کیفی آب زیرزمینی در حین پمپاژ در اغلب این چاهها خصوصیات اصلی آب شامل هدایت الکتریکی (EC) اسیدیته و درجه حرارت آب اندازه گیری شده است نتایج آنالیز داده های کیفی آب نشان می دهد که منشاء آبهای موجود در شرق معدن با آبهای موجود در جنوب آن کاملا متفاوت بوده
است و ارتباطی بین این دو بخش وجود ندارد. همچنین با افزایش دبی پمپاژ و افت بیشتر در چاه پمپاژ میزان شوری آب افزایش می یابد که حاکی از وجود لایه آب شور با EC بالا در اعماق می باشد. در بخش شرقی معدن pH تقریبًا خنثی بوده که نشاندهنده وجود ترکیبات کربناتی در سنگهای منطقه که علیرغم اسیدی بودن آب منطقه (بدلیل وجود ترکیبات گوگردی)، به سمت pH خنثی میل کرده است. در بخش جنوبی نیز به خاطر وجود تشکیلات آهکی و دولومیتی pH به سمت قلیایی میل می کند