سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته ادهمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال
مهرداد آقایی خفری – استادیار دانشگاه، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

رفتار تغییرشکل گرم فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده مارتنزیتی Ni5-Cr15 تحت شرایط کارگرم در محدوده دمایی C° ۱۲۰۰-۹۰۰ و محدوده نرخ کرنش ۱-s 5/0-001/0 با استفاده از آزمایشات فشار گرم، بمنظور بررسی کارپذیری گرم این آلیاژ و تعیین پارامترهای بهینه فرایند تغییرشکل گرم، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مکانیزم عمده نرم شدن در فولادزنگ نزن رسوب سختی شونده، بازیابی دینامیکی، و بطور محدودتر، تبلورمجدد دینامیک است. کارپذیری این آلیاژ با بررسی تأثیر تغییرات پارامتر حساسیت نرخ کرنش و پارامتر زنر- هولمان مورد بررسی قرار گرفت و محدوده مناسب برای تغییرشکل گرم، دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد با نرخ کرنش ۱-s001/0 و نیز دماهای ۱۱۰۰-۱۰۰۰ درجه سانتیگراد با نرخ کرنش ۱-s01/0 تعیین شد که منطبق بر محدوده وقوع تبلورمجدد دینامیک است.