سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ودیعه علیمردان – گروه فیزیک دانشگاه آزاد،واحد مرکز،میدان فلسطین
احمد یزدانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در ترکیبا ت (A=Ba,Sr) La 2-xAxCuO4-d وقتی d=0 ا ست تغییرات در پارا مترساختار شبکه c به صورت خطی با دو فاکتور (i) اثرات اندازه شعاع اتمی که مربوط به تفاوت در شعاع یونی کاتیون A وکاتیون La است و ) ) ii تعداد حفره های ایجاد شده، کنترل می شود . مکا نیزم انتقال فاز ساختار کریستا لی و بروز ماکزیمم دمای ابررسانایی در حوزه تغییرات x در ترکیبات فوق به ازای ۰٫۱۵<x<0.2 از طریق بررسی اثرجان تلر در انحراف ثوابت شبکه a,c از قانون وگارد مورد مطالعه می باشد . تابعیت معکوس تغییرات a,c واختلاف در تغییرات ثا بتها در دمای۱۰k, 70kنسبت به دمای اتاق که نابهنجاری تغییرات در حوزهx=0.15-0.2 روی a وجود دارد ، می تواند ناشی از اثر جان تلر از طریق هیبرید شدگی باشد که خود تابعی از فاصله بین اتمی می باشد..