سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق ضیائیان – کارشناس ارشد هواشناسی کاربردی اداره کل هواشناسی استان زنجان
امیرشاهرخ حسنعلیزاده – مدیر کل هواشناسی استان زنجان

چکیده:

از آنجاییکه بارش بخصوص از نوع برف در ذخیره آبی یک منطقه بسیار موثر می باشد. و با توجه به اینکه در تحقیقات اخیر مشاهده شده که عمده خشکسالی های اتفاق افتاده در مناطق مختلف در اثر تغییر نوع بارش (از برف به باران) بوده نه کاهش کلی بارش، بنابراین دراین مقاله به بررسی مدیریت آب، ذخیره آبی و همچنین مسائل مربوط به کشاورزی به خصوص دیم، محسوب می شود. در این مقاله بررسی در چند مرحله و بشکل تلفیقی ازتحلیل های آماری و علم هواشناسی انجام یافته است. اول اینکه میزان کلی بارش شامل همه انواع آن در طول دوره آماری بررسی گردیده و روند تغییرات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است تا در یابیم که بارش کلی در شهر زنجان کاهش یافته است یا خیر؟ دومین مرحله تفکیک باران از برف و بررسی جداگانه هر کدام و روند یابی تغییرات آنها ممی باشد. درصد بارش باران و برف از کل بارش و تغییرات آن در طول دوره آماری از جمله موارد محاسبه شده است. در نهایت تغییر یا عدم تغییر نوع بارش و میزان آن مورد بحث قرار گرفته است.