سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک ژاله – گروه فیزیک،دانشگاه بوعلی سینا
مهدی حاج ولیئی – گروه فیزیک،دانشگاه بوعلی سینا
مرتضی منصور – گروه فیزیک،دانشگاه بوعلی سینا
ک.پ سینگ – دانشکده فیزیک،دانشگاه پنجاب،چندیگر،هندوستان

چکیده:

فیلم های پلی کربنات با پروتون ۳MeV در خلا و در دمای اتاق با شاریدگی در حدود (cm2 / پروتون) (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) پرتودهی گردیدند. تغییر در درجه تبلور پلیمرهای پرتودهی شده بترتیب بوسیله تکنیکهای FTIR ، XRD و DSC تحقیق و بررسی شده اند. اندازه گیری XRD کاهش شدت پیک اصلی و درجه تبلور در افزایش شاریدگی و در تایید آن افزایش آمورف بودن پلیمرها تحت تابش را نشان می دهد کاهش باند تبلور در پلی کربنات نیز در طیف FTIR مشاهده می شود. در طیف DSC نمونه های پرتودهی شده نسبت به نمونه مرجع تغییر دیده شد.