سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما تقی بک لو – کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله، مهندسین مشاور نیماور ارتاویج

چکیده:

برای بهسازی سازه های فولادی موجود با ستونهای لاغر، روش افزایش مدول مقطع ستون را می توان در پیش گرفت. به این ترتیب که با افزودن ورقهای فولادی در سراسر ستون و اتصال سراسری آنها به ستون موجود و به یکدیگر موجب افزایش مدول مقطع ستون موجود را فراهم آورد و مسیر بار را نیز نگاه داشت. در این پژوهش کاستیهای این روش نام برده شده است و موارد گوناگون در طراحی بهسازی بررسی گردیده اند و با یکدیگر و همچنین ستون موجود ارزیابی شده اند. در این گزارش به مهمترین کاستی که همانا ناپیوستگی ورقهای افزوده در محل اتصال تیر )دال( می باشد، و چگونگی بهبود بخشیدن به عملکرد آن نگاه ویژه ای شده است. همچنین در پایان به جهت دید بهتر عملکرد این سیستم، نمونه ای به همراه تیرهای لانه زنبوری ساخته شده و عملکرد آن بررسی گردیده است.