سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی شاهرخ نیا – استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس

چکیده:

بسیاری از شبکه های آبیاری کشور از جمله شبکه آبیاری درودزن فارس راندمان و عملکرد پایینی داشته که این امر بررسی همه جانبه را لازم می سازد .یکی از مسائل مهم در هر شبکه آبیاری مدرن توزیع دقیق آب و ارتباط آن با سازه های هیدرولیکی می باشد. در شبکه آبیاری درودزن فارس از سر ریزهای برون ریز شبکه به منظور خارج نمودن آب اضافی کانال در مواقع اضطراری استفاده می شود . در این تحقیق یکی از چک های واقع بر یکی از کانال درجه ۲ ، سر ریزهای مربوطه و کانال فرعی که بوسیله این چک تغذیه می شود انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. رقوم سرریز اضطراری خارجی مربوط به این چک بالا آورده شد و فرض گردید که دریچه چک در اثر گیر کردن آشغال بسته شود. این کار را با بستن نسبی دریچه پس از تنظیم اولیه آن انجام گرفت. دراین تحقیق دبی کانال فرعی بوسیله میکرو مولینه اندازه گیری گردید . دریچه قطاعی مورد نظر به اندازه ۲۰% ، ۵۰% ، ۸۰% مقدار اولیه بسته شد و تغییرات دبی کانال فرعی مورد مطالعه قرار گرفت . این عمل پس از بالا بردن رقوم سر ریزها تکرار و مجدداًتغییرات دبی آبگیرها اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که تغییر رقوم سرریزها اثر قابل توجهی برکاهش تغییرات دبی کانال فرعی داشته و می توان از آن به عنوان روشی برای کاهش نوسانات دبی در کانال های فرعی این و شبکه های آبیاری مشابه استفاده نمود.