سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

وحید چگینی – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
فرشاد یثربی –
پیمان آق تومان –
سیدمحمد حسینی بندرآبادی –

چکیده:

بطور کلی سازه های مختلف حفاظت ساحل بر اساس پارامتر بی بعدی بنام عدد پایداری طبقه بندی می شود. بر اساس این عدد، موج شکن های سنگریزه ای را می توان بدو دسته سنتی و شکل پذیر تقسیم بندی نمود. در اثر برخورد امواج با سازه سنگریزه ای الگوی جریان پیچیده ای که غیر ماندگار و غیر یکنواخت است نتیجه می گردد. بطور کلی مطلوب است که موج شکنبنحوی احداث شود که بامیدان رجیان سازگاری داشته باشد، بعبارت دیگر دانه بندی و وزن سنگ آرمور چنین باشدکه منجر به تنظیم مجدد پروفیل سازه شده و بارهای هیدرودینامیکی وارده به حداقل برسد.
موج شکن موسوم به Mass armoured breakwater نوعی موج شکن شکل پذیر (Rashaping breakwater) می باشد که لایه حفاظتی آن از محدوده وسیعی از اندازه های سنگ تشکیل شده است. این سازه در اثر برخورد امواج دچار تغییر شکل شده بطوری که پروفیل آن پس از وقوع طوفان طرح به یک پروفیل پایدار تبدیل می شود. در این مقاله نتایج تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده درمرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد سازندگی بر روی موج شکن مزبور ارائه میگردد. با استفاده از این نتایج نقش پارامترهایی نظیر ارتفاع و پریود موج و مدت طوفان بر پروفیل نهایی سازه تشریح می شود.
همچنین مقایسه ای بین نتایج حاصله و نتایج برنامه BREAWAT صورت می گیرد.