سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین امین فر – استادیار گروه آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
بهمن فرهمند آذر – استادیار گروه سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
ایوب عباس پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
جواد حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش المان محدود به بررسی تغییر شکل های سد سن فرناندو علیا تحت زلزله سال ۱۹۷۱ خواهیم پرداخت. تحلیلهای دینامیک با استفاده از نرم افزار PLAXIS که یکی نرم افزار مخصوص مسائل ژئوتکنیک می باشد انجام می گیرد و نتایج آن با مقادیر اندازه گیری شده و نیز مقادیری که از تحیل های سایر محققین بدست آمده مقایسه می شود. مساله اصلی مورد مطالعه بهره گیری از دو مدل پایه رفتار الاستوپلاستیک خاک یعنی مدلهای موهر-کولمب ومدل خاک سفت شونده و در خاک اشباع و غیراشباع بصورت زهکشی نشده است. همچنین در این مقاله با بررسی رفتار معروف هیپربولیکی تنش برشی- کرنش برشی، معادلاتی برای تطابق این مدل رفتاری و مدل خاک سفت شونده ارائه شده است. با توجه به اینکه در هر دو مدل خاک سفت شونده و مدل هیپربولیکی تنش برشی-کرنش برشی، مدول سختی وابسته به تنش موثر می باشد، می توان از فاکتورهای رفتار هیپربولیکی تنش برشی- کرنش برشی، در مدل حاک سفت شونده نیز استفاده کرد.