سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
سید شهاب الدین یثربی – دانشیار گروه عمران دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

مارنهای تبریز در نواحی شرقی و جنوبی تبریز برونزد داشته و همچنین در بیشتر قسمتهای نواحی مرکزی شهر به عنوان سنگ کف محسوب می شوند. این مارنها در برخی قسمتها نرم بوده و در برخی نواحی حالت سخت و سنگی دارد. برای ارزیابی خصوصیات تغییر شکل پذیری و به تبع برآورد نشست پی، نمونه برداری و انجام آزمایشات آزمایشگاهی چندان موفقیت آمیز نیست. دلیل آن وجود درز و شکاف و سطوح تورق است که مانع آماده سازی نمونه دست نخورده مناسب می شود. برای ارزیابی مدول تغییر شکل آنها انجام آزمایشهای درجا مثل آزمایش پرسیومتری ( فشارسنجی) مناسب است. در یک پروژه در شرق تبریز( منطقه بارنج) آزمایشات پرسیومتری در گمانه ها به منظور ارزیابی مدول تغییر شکل انجام شده و نتایج آن در این مقاله ارائه شده است. مدول تغییر شکل پرسیومتری مارنها بین ۳۸ تا ۸۴ مگاپاسکال اندازه گیری شده است. این مقدار مدول تغییر شکل حدود ۴ تا ۵ برابر مدول تغییر شکل محصور نشده مارنهای مذکور است. نتایج آزمایشعا نشان می دهد که با افزایش عمق مدول تغییر شکل پرسیومتری افزایش می یابد.