سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداحمد میرمحمدی – کارشناس ارشد سازه های دریایی
محمدجواد کتابداری – استادیار
مهرداد حسنیه فراهانی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه گیلان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله تولید و انتشار موج و بررسی تغییر مشخصات ظاهری آن حین عبور از یک خط لوله دریایی با یک روش عددی لاگرانژی و بدون استفاده از مش که SPH نام دارد، مدل شده است در این روش سیال، مانند مجموعه ای از ذرات مدل شده و معادلات ناویراستوکس به صورت لاگرانژی برای تمامی ذرات در هرگام زمانی حل می شوند. در مدل حاضر موج توسط یک موجساز پیستونی تولید شده و در طول مسیر حرکت می کند. در این مدل دو فاز سیال و سطح آزاد، قابل مشاهده و بررسی است. با اجرای برنامه، موجساز شروع به حرکت کرده و با تولید اولین موج، حرکت آن بررسی می شود. نتایج با تئوری تحلیلی حرکت تک موج مقایسه شده اند و روی اختلافات دو مدل و دلایل آنها بحث گردیده است.