سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین عبقری – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده تحصیلات تکمیلی
علیرضا فلاح نژاد – کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی_واحد یزد

چکیده:

مهاجرت الیاف در ساختمان نخ از عوامل موثر بر ساختمان کیفی نخ می باشد زیرا ساختار نخ تحت اثر تغییر نوع مهاجرت الیاف است از این رو به نظر می رسد عواملی که برهم زننده مهاجرت ساختمان نخ باشند می توانند خصوصیات آن را تغییر دهند یکی از سوالات دراین زمینه مربوط به تغییر مهاجرت بعد از استفاده نخ در ساختمان پارچه است که بصورت اثرگذار باعث تغییر ساختمان نخ و بالطبع پارچه تولید شده از آن می گردد. برای بررسی این موضوع ساختمان نخ قبل از به کارگیری در پارچه و بعداز آن در پارچه هایی با طرحهای تافته ریپس و سرژه و هرکدام در سه تراکم پودی ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ مقایسه گردید سپس به کمک نرم افزار انالیز تصویری Motic images advanced مورد بررسی قرارگرفت شاخصهایم ختلف مهاجرت که تاکنون مورد توجه می باشد اندازه گیری گردید سپس به کمک انالیز واریانس دوطرفه تاثیر تراکم و طرح بافت برروی هریک از شاخصهای مهاجرت میانگین وضعیت الیاف، انحراف معیار مهاجرت، میانگین شدت مهاجرت، دامنه مهاجرت و میانگین شعاعی رفت و برگشت مهاجرت بررسی شد.