سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کمال باقرزاده خسروشاهی – دانشجوی سازه های دریایی دانشگاه تهران
عباس قلندرزاده – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

دیوارهای ساحلی انعطاف پذیر مهار شده نوع رایجی از انواع دیوارهای ساحلی بوده در بسیاری از نقاط ساحلی دنیا اجرا شده است و درحال حاضر نیز نوع خاصی از این نوع دیوارها در طرح توسعه بندر شهید رجایی در حال اجرا می باشد د رمحل احداث دیوار، براساس گمانه های حفاری شده وجود لایه های ماسه سیلتی سست مستعد روانگرایی محرز می باشد، بخشی از این لایه ها به دلیل قرار گرفتن در اعماق خارج از محدوده تاثیر تراکم دینامیکی ممکن است تاثیر کاملا پیچیده و نامشخصی بر رفتار لرزه ای دیوار داشته باشند. به مورد اخیر بایستی پیچیدگی و وجود ابهام در رفتار لرزه ای خود این نوع دیوارها در هنگام زلزله و همچنین رفتار لرزه ای سیلتها را نیز افزود. از این رو در این تحقیق سعی شده است که در قالب یک مطالعه موردی، تاثیر لایه بندی مختلف خاک ماسه سیلتی پشت دیوار و تراکم آن بر عملکرد لرزه ای دیوارهای ساحلی انعطاف پذیر مهار شده مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از آزمایشهای مدل فیزیک در محیط ۱g استفاده شده است توسط سنسورهای موجود در مدل، پارامترهای مختلف در طول اعمال بار لرزه ای اندازه گیری شده است. مشاهده گردیده است لایه بندی خاک سست ماسه سیلتی تاثیر بسزایی در چگونگی تغییرات فشار آب حفره ای اضافی در پشت دیوار، لنگر خمشی دیوار، نیروی کابل های مهار، نحوه جابجایی و دوران دیوار و به طور کلی رفتار لرزه ای دیوار دارد.