سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رضا معینی – دانشگاه یزد
مهدی غلامپور – دانشگاه افسری امام علی
لیلا شکاری – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سولفات کلسیم ) ) CaSO4 یک عایق با ساختار بلوری ۶ وجهی است که با تزریق یون Dy ، دارای ترازهای پایدار و نیمه پایدار ، مناسب چهت د קֱزیمتری پرتوهای الکترومغناطیسی و هسته ای می شود . محاسبه گاف انرژی در این ماده از جهت بررسی نوع فرایند جذب انرژی و تأثیر پرتو فرودی در انرژی گاف بسیار مهم است . در این تحقیق CaSO4:Dy ساخته شده، توسط پرتو گاما از چشمه ۶۰ Co و باریکه الکترون ۱۰ MeV پرتودهی شده و پس از بدست آوردن منحنی درخشندگی آن، گاف انرژی محاسبه شده است . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در عبور از پرتودهی گاما به پرتودهی الکترون، همچنین با افزایش د קֱز پرتو الکترون شاهد تغییر انرژی گاف و فاکتور فرکانس هستیم .