سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه سلیمیان – دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان،رشت
صابر فرجامی شایسته – دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان،رشت

چکیده:

نانوکریستال های آلاییده ی نیمرسانا به دلیل خواص منحصر به فرد اپتو الکترونیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. یون های آلاینده به صورت مراکز بازترکیب برای زوج الکترون- حفره های برانگیحته عمل می کنند. انتظار می رود بهره کوانتومی نور تابی به دلیل همپوشانی بیشتر بین الکترون وحفره ماده میزبان با ترازهای ناخالصی افزایش یابد. در این پژوهش با آلائیدن نانوکریستال های نیمرسانای CdS با یون های+ Mn2 ، به روش شیمیایی مرطوب، نانوکریستال های CdS:Mn ساخته شد. با تغییر ph روند جایگزینی یو نهای Mn+2 در نانو ذزات CdS درغلظت های متفاوت از عامل پوششی بررسی شد.