سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جعفر رزمی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی
مریم صیفوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران، گروه مهندسی صنایع،

چکیده:

با ظهور حوزه‌های جدید کسب وکار که تغییر یکی از ویژگی های اجتناب ناپذیر آن به شمار می‌رود، بقاء و موفقیت سیستم‌های تولیدی بسیار سخت‌تر شده‌است. به عبارت دیگر تغییرات محیطهای کسب وکارِ امروز که ناشی از تغییرات نیازهای مشتریان می‌باشد منجر به عدم قطعیت در پارامترهای تصمیم‌گیری می‌شود. لذا لازم است که زنجیره تأمین در مواجهه با این عدم قطعیت ها انعطاف‌پذیر باشد. این مقاله به بررسی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تأمین (که هر کدام رویکرد ویژه ای برای عدم قطعیتها ارائه می نمایند) می‌پردازد. واضح است که کارایی و اثربخشی الگوهای ناب و چابک مستلزم داشتن یک درک درست از این دو الگو، تفاوتها، موانع و محدودیتهای آنها در زنجیره‌تأمین می باشد. در این مقاله به تشریح این دو الگو و نقاط تشابه و تقابل آنها در زنجیره‌های تأمین پرداخته شده‌است و چارچوبی ارائه شده که می‌تواند یاری دهنده مدیران و تصمیم گیران در عرصه‌های واقعی دنیای صنعتی امروز باشد.