سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا علوی مقدم –

چکیده:

در سیستم نوین مدیریت مواد زائد شهری که از مراحل مختلفی تشکیل گردیده تمام اجزای زباله از مرحله «تولید تا دفع نهایی» مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار می گیرد. براساس اطلاعا موجود در سال ۲۰۱۵ میلادی جمعاً ۷ شهر از ۱۰ کلانشهرهای پرجمعیت دنیا متعلق به کشورهای درحال توسعه می باشند. ضروری است در اسرع وقت تمهیدات لازم برای مدیریت صحیح مواد زائد این شهرها با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها اندیشیده شود. استفادهاز تجربیات شهرهای پرجمعیت دنیا (مانند توکیو) که موفقیتهای قابل توجهی در زمینه مدیریت شهری داشته اند می تواند راهگشای برنامه ریزان و مدیران کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه باشد. هدف از ارائه این مقاله بررسی تفاوتهای مدیریت ماد زائد جامد شهری دو ک لانشهر تهران و توکیو می باشد. در این تحقیق کلیه مراحل شش گانه مدیریت مواد زائد شهری این دو شهر از تولید تا دفع نهایی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار می گیرند. نتایج این بررسی نشان می دهد که تفوتهای اساسی بین مراحل مدیریت این دو شهر وجود دارد که می توان به نحو سیاستگذاری و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت، آنالیز فیزیکی زباله های تولیدی، میزان و نحوه بازیابی و بازیافت اجزاء با ارزش و دفع نهایی مواد زائد جامد دو شهر تهران و توکیو اشاره نمود. مهمترین تفاوتهای سیستم مدیریتی این دو شهر ار می توان به نحو نگرش مدیران در برنامه ریزیهای کلان مربوط به مراحل مختلف مدیریت مواد زائد جامد ارتباط داد.