سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش عبدالهی – گروه فیزیک، دانشگاه ارومیه
محمد طالبیان – گروه فیزیک، دانشگاه ارومیه
مهدی امنیت طلب، – گروه فیزیک، دانشگاه ارومیه
پیمان نجفی مقدم – گروه شیمی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

با به کار بردن نظریه تابعی چگالی DFT) و روش میدان خود سازگار (HF) مجموعه ارتعاشات شبکه ای پلی اتیلن محاسبه و بررسی شده است. محاسبات در پایه های ،۶-۳۱۱g(d, p) ،۶-۳۱G(2d)و ۶-۳۱۱ و G(2d) 6-311 ، . G(2d, 2p) و انجام شده است به منظور بررسی تغییرات در صورت اعمال گروه های اتری ، نتایج محاسبات برای پلی اتیلن گلیکول در پایه های مختلف مقایسه شده است و نتایج هر یک بر اساس تفاوت ساختار ارتعاشی آنها با پلی اتیلن، بررسی و توصیف گردیده است