سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمدا… صالحی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ساختار الکترونی و چگالی حالتهای کل PbTiO3 , BaTiO3 در فاز تتراگونال موردمطالعه قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش امواج تختتقویت شده خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) درچارچوب نظریه تابعی چگالی انجام گرفته است. این محاسبات در فهم بهتر منشا ناپایدار فروالکتریکی در پرووسکیت ها و دلایل اختلاف رفتار فروالکتریکی در دو ماده مم است. اختلاف در رفتار بین PbTiO3 , BaTiO3 از اختلاف ساختار الکترونی آنها سرچشمه می گیرد. حالت های ۲P , Pb, 6S اکسیژن در PbTiO3 قویا هیبرید شده اند و این هیبریداسیون برای فرودالکتریسیته PbTiO3 بسیار مهم است. در حالی که Ba اساسا یک یون کامل Ba2+ در BaTiO3 می باشد. درهر دو ماده حالت های ۳d تیتان با ۲P اکسیژن هیبرید شده اند و بر هم کنش Ti-O پاسخی برای ناپایداری فرو الکتریکی است.