سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریبا لطیفی – مدیر گروه مدیریت دانشگاه الزهرا مدیر عامل سازمان فرهنگی فرا
لیلا غفاری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

خرید مایحتاج زندگی از اموری است که اغلب نیازمند صرف وقت و انرژی قابل ملاحظه ای است. پژوهش ها نشان می دهند از جمله عواملی که بر رفتار خرید افراد اثر می گذارند، انگیزه های خرید هستند که تحت سه گروه: کاربردی – احساسی – اجتماعی و هویتی طبقه بندی می شوند. همچنین جنسیت از فاکتورهایی است که می تواند بر متفاوت بودن میزان اهمیت هر یک از عوامل یاد شده در افراد مختلف تاثیر گذارند.
در این پژوهش رابطه بین عامل جنسیت بر انگیزه های خرید الکترونیک، جذابیت های ظاهری سایت و نوع کالا مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش انگیزه های کاربردی به عنوان تسهیل کننده خرید الکترونیک و انگیزه های احساسی – اجتماعی به عنوان مانع این نوع خرید مورد آزمون قرار گرفتند.
بررسی هادر این پژوهش نشان دادند که تنها بین انگیزه های احساسی – اجتماعی خرید الکترونیک و جنسیت رابطه معنی داری وجود دارد و این انگیزه ها برای زنان مهم تر از مردان است. دستاوردهای پژوهش رابطه معنی داری بین سایر انگیزه ها، جذابیت های ظاهری سایت و نوع کالا با عامل جنسیت نشان ندادند.
در نهایت توجه به یافته های پژوهش حاضر، دارندگان کسب و کار الکترونیک (و حتی غیر الکترونیک) را در شناخت بهتر بازار هدفشان یاری خواهد کرد. همچنین در بهبود فرایند شناسایی و تعیین مشتریان هدف و نیز حوزه فعالیت افراد که به تازگی وارد این کسب و کار می شوند، سهم به سزایی خواهد داشت.