سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی رکابی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی مواد ،دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
امید میرزایی – استادیار ،گروه مهندسی مواد، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این پژوهش گرمایش سریع سرامیک های آلومینا – زیرکونیا توسط امواج مایکروویو مورد بررسی قرار گرفت. سرامیک های مورد مطالعه حاوی ۱ و ۲ و ۵ و ۷ و ۱۰ درصد وزنی زیرکونیا می باشند . روش تولید نمونه ها فرایند پودری مرسوم ( پرس در قالب ) می باشد. جهت تفجوشی نمونه ها از یک مایکروفرخانگی همراه با تجهیزات جانبی برای کنترل دما و جذب بیشتر مایکروویو استفاده شد . پس از عملیات تفجوشی خواص فیزیکی و ریز ساختار نمونه ها بررسی شد . نتایج نشان دادند که با ز مان حدود ۳۰ دقیقه تفجوشی می توان به حدود ۹۹ درصد دانسیته تئوری رسید بدون آنکه اندازه دانه ها رشد قابل توجهی پیدا کرده باشند . در مطالعات انجام شده از تصاویر میکروسکوپی SEM و اندازه گیری دانسیته توسط روش ارشمیدس استفاده شد.