سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مارال بزرگ چنانی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
حسین پناهی –

چکیده:

هامیلتون پتانسیل اسکارف با استفاده از عملکرد کازیمیر جبر (so(2,1 محاسبه گردید و با استفاده از نمایش های گروه، نشان داده شد که نمایش های غیر یکانی با باندهای انرژی و نمایش های یکانی با گاف های انرژی متناسب هستند. سپس با استفاده از راه حل های زوج و فرد، ماتریس انتقال محاسبه گردید و رابطه پاشندگی، سرعت گروه و جرم موثر با استفاده از ماتریس انتقال محاسبه شد.