سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید شیخ اسماعیلی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی و رئیس هئیت مدیره شرکت مهندسی مشاور اقتصاد

چکیده:

درک صحیح از عوامل موثر در میزان تلفات تبخیر و باد در سیستم آبیاری بارانی به منظور ارائه راهکارهایی جهت توسعه و بهره برداری بهینه از منابع آبی موجود حائز اهمیت است. در مناطق نیمه خشک، بخش قابل توجهی از آب مصرفی در مزرعه به صورت تلفات تبخیر و باد هدر می رود. این تحقیق با هدف ارائه معادلاتی جهت برآورد مقادیر تلفات آب حاصل از تبخیر و باد در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در شرایط مختلف جوی انجام پذیرفت. آزمایشها به روش استقرار آبپاش منفرد و بر اساس دستورالعمل استاندارد ایزو ۷۷۴۹/۲ در منطقه جنوب شرقی استان خوزستان انجام شد. بررسی عادلات بدست آمده نشان داد در شرایطی که سرعت باد از ۱۵ کیلومتر بر ساعت و کمبود فشار بخار اشباع محیط از ۶ کیلوپاسکال بیشتر گردند میزان تلفات تبخیر و باد از ١٨ درصد تجاوز خواهد نمود؛ لذا آبیاری بارانی در هنگام ظهر یا در شرایط وزش بادهای شدید توصیه نمی شود.