سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دکترسعید برومند نسب – دانشیار گروه آبیاریو زهکشی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

سرعت باد الگوی توزیع آب را سیستم آبیاری بارانی به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و می توان گفت از مهمترین عوامل اقلیمی که در توزیع یکنواخت آب سیستم های آبیاریبارانی اثر گذار است باد می باشد زیرا قطراتی که از آبپاش خارج می شود توسط باد حمل شده و ممکن است حتی ازمزرعه هم خارج گردد و به عنوان تلفات آبیاری هم محسوب گردد موضوع تبخیر در طی فرایند آبیاری بارانی بسیار پیچیده تر از اثر باد است. با تغییرفشار آب اندازه قطرات آب که در فضا پخش می شود نیز تغییر می کند در نتیجه سطح تبخیر و میزان تبخیرنیز متغیر خواهد بود. بالا رفتن تبخیر در سطح مزرعه باعث افزایش رطوبت شده و این خود باتعث کم شدن سرعت تبخیر می گردد مگر آنکه باد باعث شود که رطوبت در سطح مزرعه خارج و هوای خشک جایگزین شود که در این صورت عمل تبخیر ادامه پیدا خواهد کرد. تخمین اثر باد و تبخیر بستگی به عوامل زیادی دارد که از همه مهمتر درصد رطوبت نسبی دمای هوا، فشار آب و اندازه سوراخ های آبپاش است. در این مقاله و تحقیق تلفات ناشی از تبخیر و باد در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک ژاله ۵ بررسی شده است.