سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مطلب میری – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )
غلامرضا بیاتی – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )

چکیده:

به منظور دستیابی به روش ها و راه کارهای مناسب قابل اجرای بهبود کارآیی انرژی در این صنعت، پس از بررسی و شناخت فرآیندهای موجود در صنعت سرامیک کشور و جمع آوری اطلاعات انرژی و تولید از تعداد بیش از ٦٠ کارخانه در قالب پرسش نامه های تخصصی انرژی، چهار کارخانه جهت انجام مطالعات ممیزی انرژی، مورد اندازه گیری های الکتریکی و مکانیکی قرار گرفته، تراز انرژی کارخانه، شاخص های واقعی بر مبنای اندازه گیری ها، تعیین تلفات، ارائه راه کارها و برآورد پتانسیل صرفه جوئی انرژی شامل انرژی الکتریکی و انرژی های فسیلی از نتایج پروژه می باشد . در این ممیزی دقیق فرآیند تولید در هر چهار کارخانه به بخش های اصلی شامل آماده سا زی مواد، آماده سازی لعاب، شکل دادن، پخت و درجه بندی و بسته بندی تقسیم بندی شده است .
انرژی مصرفی به ا زاء واحد محصول در تک تک بخش ها بر مبنای داده های واقعی حاصل از نتایج اندازه گیری تعیین گردیده است . به ع نوان نمونه به ازاء تولید یک کیلوگرم گرانول در بخش
آماده سازی مواد بین ١/٨٥ تا ٣/٤٥ مگاژول، در بخش پخت بیسکویت بین ١/٨٦ تا ٥/٢٣ مگاژول و بطور کلی به ازا ء تولید یک کیلوگرم کاشی بین حدود ٧ تا ١٥ مگاژول انرژی فسیلی و انرژی الکتریکی بین ٠/٢٤ تا ٠/٣٣ کیلووات سا عت در چهار کارخانه مورد مطالعه به مصرف می رسد . پتانسیل های صرفه جوئی در چهار کارخانه حدود ١٥٠ میلیون مگاژول در سال برآورد گردیده است